Informujemy, że wszystkie wnioski wraz z biznesplanami, ktore zostały złożone w biurze projektu pozytywnie przeszły ocenę formalną. Lista poniżej.

Towarzystwo ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że okres składania biznes planów dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach I tury rekrutacji został wyznaczony od 02.01.2017 do16.01.2017.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Do udziału zakwalifikowano 30 osób z najwyższą liczbą punktów, które tworż listę podstawową.

Osoby, których formularze zajęły miejsca powyżej 30 ale w ocenie uzyskały ponad 50 pkt tworzą listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 47 osób. Wszystkie zostały pozytywnie ocenione i zakwalifikowane do rozmowy rekrutacyjnej z doradcą zawodowym.

Ocenie formalnej w II turze rekrutacji poddano 50 formularzy.