Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze

Biuro Projektu w Strzyżowie                     

ul. Przecławczyka 15, Strzyżów

tel. 667 634 717

           

Punkt Rekrutacyjny w Brzozowie              

Urząd Miejski w Brzozowie

ul. Armii Krajowej 1, Brzozów

 

              

Punkt Rekrutacyjny w Boguchwale

Urząd Miejski w Boguchwale

ul. Dr. Takczowa 134, Boguchwała

tel. 667 634 717                     

 

Siedziba Główna Towarzystwa ALTUM
ul. Warszawska 5/7, 35-205 Rzeszów
tel. 17 852 27 60