W WYNIKU OCENY MERYTORYCZNEJ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM ZAKWALIFIKOWANO 29 OSÓB. LISTA W ROZWINIĘCIU.

W WYNIKU OCENY FORMALNEJ DO OCENY MERYTORYCZNEJ SKIEROWANO 29 FORMULARZY (WSZYSTKIE ZŁOŻONE). LISTA W ROZWINIĘCIU:

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 50 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 46 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 4 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

UWAGA !

Rekrutacja dodatkowa zostaje przedłużona do 13.02.2017 r.

Do projektu mogą zgłaszać się jeszcze osoby chcące uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY osoby niepracujące:

- w wieku powyżej 29 roku życia,

- kobiety lub pozostających bez pracy przez 12 mies. mężczyzn,

- rolników i domowników na KRUS posiadających do 2 ha gruntów,

- emerytów i rencistów do 74 r. życia,

-   - zamieszkujących powiat strzyżowski, brzozowski, Gminę Boguchwała, Świlcza lub Lubenia.

Towarzystwo ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że okres składania biznes planów dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury rekrutacji został wyznaczony od 01.02.2017 do 16.02.2017.