Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 12 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 12 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej.  Lista w rozwinięciu:

Towarzystwo ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że okres składania biznes planów dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury rekrutacji został wyznaczony od 27.03.2017 do 10.04.2017.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 29 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 27 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 2 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Do udziału zakwalifikowano 17 osób z najwyższą liczbą punktów, które tworzą listę podstawową.

Osoby, których formularze zajęły miejsca powyżej 17 ale w ocenie uzyskały ponad 50 pkt tworzą listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Informujemy, że wszystkie wnioski wraz z biznesplanami, ktore zostały złożone w biurze projektu pozytywnie przeszły ocenę formalną. Lista poniżej.