Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁ ZESTAWIENIA WF.doc)Instrukcja wypełnianiaInstrukcja wypełniania - Zestawienia zakupów inwestycyjnych objętych dotacją 
Pobierz plik (INSTRUKCJA WYPEŁ ZESTAWIENIA WP.doc)Instrukcja wypełniania formularzaInstrukcja wypełniania formularza: „zestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym" 
Pobierz plik (oświadcz. o dokonaniu zakupu zgodnie z biznes planem.doc)OświadczenieOświadczenie o dokonaniu zakupów zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym 
Pobierz plik (oswiadcz. o niekupow. środków od najb. członka rodziny.doc)OświadczenieOświadczenie o nie dokonaniu zakupów od najbliższych członków rodziny 
Pobierz plik (oświadcz. o służeniu śr. trwałego wyłacznie do projektu.doc)OświadczenieOświadczenie uczestnika projektu dotyczące służeniu środka transportu wyłącznie celom projektu 
Pobierz plik (oswiadcz. o wydatk.wsparcia pom.z przezn..doc)OświadczenieOświadczenie o wydatkowaniu wsparcia pomostowego Zgodnie z przeznaczeniem 
Pobierz plik (oświadczenie o zgodności przelewów zfakturami.doc)OświadczenieOświadczenie uczestnika projektu dotyczące zgodności przelewów z fakturami wpisanymi w „zestawienie wydatków” 
Pobierz plik (oświadczenie u używanym śr. transportu.doc)OświadczenieOświadczenie uczestnika projektu dotyczące właściwości zakupionego używanego środka trwałego/wyposażenia 
Pobierz plik (protokół zdawczo-odbiorczy.doc)ProtokółProtokół zdawczo – odbiorczy 
Pobierz plik (wzor_opisu_faktury.doc)WzórWzór opisu faktury 
Pobierz plik (wzor_opis_faktury_rachunku_z_wkladem_wlasnym.doc)Wzór opisuWzór opis faktury rachunku z wkładem własnym 
Pobierz plik (zestawienie wydatkow WP.doc)Zestawienie wydatkówZestawienie wydatków objętych wsparciem pomostowym 
Pobierz plik (zestawienie_wydatkow WF.doc)Zestawienie wydatkówZestawienie wydatków inwestycyjnych objętych dotacją 
Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin_rekrutacji.doc)Regulamin rekrutacjiRegulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie - wersja aktualna 
Pobierz plik (zal_1_do_fr_osw_o_zamieszkaniu.doc)Oświadczenie o miejscu zamieszkaniaOświadczenie o miejscu zamieszkania 
Pobierz plik (zal_2_do_fr_o bezrobociu.doc)Oświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnejOświadczenie potwierdzające status osoby bezrobotnej oraz okres pozostawania na bezrobociu 
Pobierz plik (zal_3_do_fr_o zgodnosci_danych.doc)OświadczenieOświadczenie o zgodności danych Z dokumentem tożsamości 
Pobierz plik (zal_4_do_fr_o aktualnosci_kryteriow.doc)OświadczenieOświadczenie o aktualności kryteriów kwalifikacyjnych 
Pobierz plik (zal_5_do_fr_deklaracja_uczestnictwa.doc)Deklaracja udziału w projekcieDeklaracja udziału w projekcie oraz oświadczenia kandydata do projektu 
Pobierz plik (zal_6_do_fr_udzial_w_1_projekcie.doc)OświadczenieOświadczenie o uczestnictwie w jednym projekcie 
Pobierz plik (zal_8_do_fr_de_minimis.doc)Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocyOświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis W bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających 

 

Załącznik:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin_rekrutacji.doc) Regulamin rekrutacji Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pobierz

 

 

 

Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (zal_1_do_reg_rekr_form_rekrutacyjny.doc)FormularzFormularz rekrutacyjny 
Pobierz plik (zal_2_do_reg_rekr_karta_oceny_form_fr.doc)Karta oceny formalnejKarta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego 
Pobierz plik (zal_3_do_reg_rekr_karta_oceny_merytorycznej.doc)Karta oceny merytorycznejKarta oceny merytorycznej Formularza rekrutacyjnego  
Pobierz plik (zal_4_do_reg_rekr_zbiorcza karta oceny merytorycznej.doc)Karta zbiorczej ocenyKarta zbiorczej oceny merytorycznej formularza rekrutacyjnego do projektu 
Pobierz plik (zal_5_do_reg_rekr_karta doradcy zawodowego.doc)karta wynikówKarta wyników rozmowy kwalifikacyjnej z doradcą zawodowym 
Załączniki:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin przyznawania środków finansowych na rowój przed.doc)Regulamin przyznawania środków finansowychRegulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości - wersja aktualna 
Pobierz plik (umowa_wsparcie_finansowe.doc)UmowaUmowa Nr ……/ wf /7.3/s/2016 O udzielenie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości 
Pobierz plik (zal_1_do_reg_wsparcia_wniosek.doc)WniosekWniosek o przyznanie wsparcia finansowego 
Pobierz plik (zal_2a_dooswiadczenie o zgodności biz.planu z wersją elekt. Dotacja.doc)OświadczenieOświadczenie o zgodności wersji elektronicznej Biznes planu z wersją papierową 
Pobierz plik (zal_2_do_reg_wsparcia_biznesplan.doc)Biznes planBiznes plan 
Pobierz plik (zal_3_do_reg_wsparcia_harmonogram_rzecz-finans.doc)HarmonogramSzczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy 
Pobierz plik (zal_4_do_reg_wsparcia_osw._de_minimis.doc)Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocyOświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis W bieżącym roku budżetowym oraz w 2 latach poprzedzających 
Pobierz plik (zal_5_formularz_informacji_wstepnie_uzupelniony.xls)FormularzFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 
Pobierz plik (zal_6_do_reg_wsparcia_karta_formalna.doc)Karta oceny formalnejKarta oceny formalnej wniosku o przyznanie wsparcia finansowego 
Pobierz plik (zal_7_do_reg_wsparcia_karta oceny mar.doc)Karta ocenyKarta oceny biznes planu 
Pobierz plik (zal_8_do_reg_wsparcia_odwołanie.doc)WniosekWniosek o ponowne rozpatrzenie biznes planu 
Pobierz plik (Zaświadczenie o dochodach.doc)ZaświadczenieZaświadczenie o dochodach 
Pobierz plik (Zaświadczenie Oświadczenie o stanie cywilnym.doc)OświadczenieOświadczenie o stanie cywilnym 
Pobierz plik (Zaświadczenie Oświadczenie poręczyciela.doc)OświadczenieOświadczenie poręczyciela 
Pobierz plik (zw. przewoźnika.doc)Oświadczenie przewoźnikaOświadczenie przewoźnika o cenie biletu 
Pobierz plik (zwrot kosztów na szkol. pryw. śr. trans..doc)Wniosek o zwrot kosztówWniosek o zwrot kosztów dojazdu Uczestnika projektu na doradztwo/szkolenie Prywatnym środkiem transportu 
Pobierz plik (zwrot kosztów za szkolenie dor. publ. śr,transp..doc)Wniosek o zwrot kosztówWniosek o zwrot kosztów dojazdu Uczestnika projektu na doradztwo/szkolenie Publicznymi środkami transportu 

 

Załącznik:
PlikOpisPobierz
Pobierz plik (regulamin_rekrutacji.doc) Regulamin przyznawania środków finansowych Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości pobierz

 

 

Załącznik:
DataOpisPobierz
28.09.2016 r. Zaproszenie do złożenia oferty w ramach projektu: "Dotacja na dobry początek" - rozmowy rekrutacyjne pobierz
25.10.2016  Zaproszenie do złożenia oferty - szkolenia  Pobierz
08.11.2016

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo - pełna treść tu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1011191

Wyniki postepowania: W wyniku przeprowdzonego postępowania do realizacji zadania objętego ofertą zostały wyłonione nastepujące podmioty i osoby fizyczne:

Część I: Jacek Domański

Część II: Ndevr szkolenia i doradztwo Katarzyna Półchłopek

 
27.02.2017

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - pełna treść tu: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1022893

Wyniki postepowania: W wyniku przeprowdzonego postępowania do realizacji zadania objętego ofertą został wyłoniony wykonawca:

1. Jacek Domański

 
21.01.2018

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - pełna treść tu:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1082700

Nie rozstrzygnięto z powodu braku ofert.

 .
4.02.2018

Zaproszenie do złożenia oferty - doradztwo po założeniu działalności gospodarczej - pełna treść tu:

https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1086241

.