LISTA PODSTAWOWA OSÓB REKOMENDOWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,WŁASNY BIZNES TO JEST TO’’.

Osoby, których numery formularzy znajdują się na liście zostały przyjęte do udziału w projekcie. O dalszych krokach będziemy informować telefonicznie/pisemnie. Wszystkim pozytywnie ocenionym GRATULUJEMY.

 

LP. NW NUMER REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW

OCENA

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

1 29/7.3L/016/2016/L 89 POZYTYWNA
2 7/7.3L/016/2016/L 88 POZYTYWNA
3 23/7.3L/016/2016/J 86,5 POZYTYWNA
4 28/7.3L/016/2016/J 84 POZYTYWNA
5 14/7.3L/016/2016/L 82 POZYTYWNA
6 22/7.3L/016/2016/J 80,5 POZYTYWNA
7 23/7.3L/016/2016/L 80,5 POZYTYWNA
8 9/7.3L/016/2016/L 79,5 POZYTYWNA
9 7/7.3L/016/2016/J 79 POZYTYWNA
10 35/7.3L/016/2016/J 78,5 POZYTYWNA
11 5/7.3L/016/2016/L 78,5 POZYTYWNA
12 6/7.3L/016/2016/L 78,5 POZYTYWNA
13 28/7.3L/016/2016/L 78,5 POZYTYWNA
14 16/7.3L/016/2016/J 78 POZYTYWNA
15 3/7.3L/016/2016/L 77,5 POZYTYWNA
16 11/7.3L/016/2016/L 77,5 POZYTYWNA
17 13/7.3L/016/2016/L 77 POZYTYWNA
18 4/7.3L/016/2016/L 76,5 POZYTYWNA
19 30/7.3L/016/2016/L 76,5 POZYTYWNA
20 25/7.3L/016/2016/L 75,5 POZYTYWNA
21 27/7.3L/016/2016/J 74,5 POZYTYWNA
22 15/7.3L/016/2016/L 74,5 POZYTYWNA
23 27/7.3L/016/2016/L 74,5 POZYTYWNA
24 24/7.3L/016/2016/L 73,5 POZYTYWNA
25 6/7.3L/016/2016/J 72,5 POZYTYWNA
26 29/7.3S/016/2016/J 71,5 POZYTYWNA
27 10/7.3L/016/2016/L 71,5 POZYTYWNA
28 20/7.3L/016/2016/L 70 POZYTYWNA
29 26/7.3L/016/2016/L 70 POZYTYWNA
30 21/7.3L/016/2016/L 69 POZYTYWNA
31 1/7.3L/016/2016/J 68,5 POZYTYWNA
32 19/7.3L/016/2016/J 68,5 POZYTYWNA
33 4/7.3L/016/2016/J 68 POZYTYWNA
34 16/7.3L/016/2016/L 67 POZYTYWNA
35 18/7.3L/016/2016/J 66,5 POZYTYWNA
36 24/7.3L/016/2016/J 66,5 POZYTYWNA
37 12/7.3L/016/2016/L 66,5 POZYTYWNA
38 42/7.3L/016/2016/J 66 POZYTYWNA
39 14/7.3S/016/2016/J 65,5 POZYTYWNA
40 2/7.3L/016/2016/L 65,5 POZYTYWNA
41 12/7.3L/016/2016/J 65 POZYTYWNA
42 8/7.3L/016/2016/L 65 POZYTYWNA
43 21/7.3L/016/2016/J 64,5 POZYTYWNA
44 18/7.3L/016/2016/L 64,5 POZYTYWNA
45 11/7.3L/016/2016/J 64 POZYTYWNA
46 38/7.3L/016/2016/J 64 POZYTYWNA
47 36/7.3L/016/2016/J 63,5 POZYTYWNA
48 30/7.3L/016/2016/J 62,5 POZYTYWNA
49 32/7.3L/016/2016/J 62,5 POZYTYWNA
50 10/7.3L/016/2016/J 62 POZYTYWNA
51 1/7.3L/016/2016/L 61 POZYTYWNA
52 22/7.3L/016/2016/L 61 POZYTYWNA
53 25/7.3L/016/2016/J 60 POZYTYWNA
54 41/7.3J/016/2016/J 60 POZYTYWNA
55 13/7.3L/016/2016/J 59 POZYTYWNA
56 20/7.3L/016/2016/J 57,5 POZYTYWNA
57 39/7.3L/016/2016/J 57 POZYTYWNA
58 31/7.3L/016/2016/J 56 POZYTYWNA
59 17/7.3L/016/2016/L 55,5 POZYTYWNA
60 9/7.3L/016/2016/J 55 POZYTYWNA
61 5/7.3L/016/2016/J 52,5 POZYTYWNA
62 19/7.3L/016/2016/L 52 POZYTYWNA
63 43/7.3L/016/2016/J 50,5 POZYTYWNA