Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 14 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 14 biznesplanów. Z tej grupy 12 biznesplanów o najwyższej liczbie punktów dostało dofinansowanie (lista podstawowa), pozostałe 2 biznesplany umieszczono na liście rezerwowej. Listy w rozwinięciu:

Towarzystwo ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że okres składania biznes planów dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach III tury rekrutacji został wyznaczony od 27.03.2017 do 10.04.2017.

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano22 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 20 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 2 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Informujemy, że wszystkie wnioski wraz z biznesplanami, ktore zostały złożone w biurze projektu pozytywnie przeszły ocenę formalną. Lista poniżej.