UWAGA!!!

Od 1.12.2016 do 23.12.2016 trwa rekrutacja uzupełniająca.

Do projektu mogą zgłaszać się jeszcze osoby z grup strategicznych:

- osoby opiekujące się 3 lub więcej dzieci do 18 roku życia,

- rolnicy/rolniczki i domownicy na KRUS posiadających do 2 ha gruntów.

Pozostałe warunki bez zmian - czyli osoba niepracująca w wieku powyżej 29 roku życia (ukończone 30 lat) zamieszkująca powiat jarosławski lub lubaczowski.

 

Daj sobie szansę. Daj sobie pracę.
Weź udział w projekcje „Własny biznes to jest to”.

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze realizuje projekt dla osób chcących założyć własną firmę, w ramach którego mogą otrzymać do:

45 000 zł

wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie:

- bezzwrotnej dotacji w kwocie do 24 000,00 zł;
- wsparcia pomostowego finansowanego na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy w kwocie do 1750,00 zł/m-c przez okres pierwszych 12 miesięcy;

W projekcie mogą uczestniczyć osoby niepracujące:
- w wieku powyżej 29 roku życia (mają ukończone 30 lat);
- kobiety lub długotrwale bezrobotni mężczyźni;
- rolnicy lub domownicy rolnika na KRUS posiadający do 2 ha gruntów;
- emeryci i renciści do 74 roku życia;
- zamieszkujące powiat lubaczowski lub jarosławski;
- nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy;

 

Dokumenty rekrutacyjne można otrzymać i składać w następujących miejscach:

  1.  w Biurze projektu w Lubaczowie przy ul. Kościuszki 5 (Biuro Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów), w godz. 8.00-14.00,  tel. 601 634 700,
  2. Punkcie Rekrutacyjnym w Jarosławiu przy ul. Rynek 6 pokój nr 20 w godz. 8.00-12.00,  tel. 601 634 700,
  3. Bądź pobrać ze strony internetowej Projektu: www.kapital.altum.pl

 Pełne informacje o projekcie, regulamin rekrutacji z formularzem rekrutacyjnym, wersje elektroniczne dokumentów do pobrania na stronie:

www.kapital.altum.pl

W ramach projektu oferujemy BEZPŁATNIE:
- szkolenia oraz doradztwo przygotowujące do prowadzenia działalności gospodarczej;
- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo,
- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkoleń i doradztwa,
- doradztwo specjalistyczne dla firmy.