Ocenie poddano łącznie 74 Formularze Rekrutacyjne.

 

1. LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH REKOMENDOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ (73 OSOBY):

LP. NR EWIDENCYJNY WNIOSKU

OCENA FORMALNA

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

 1. 1/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 2. 2/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 3. 3/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 4. 4/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 5. 5/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 6. 6/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 7. 7/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 8. 8/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 9. 9/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 10 10/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 11. 11/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 12. 12/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 13. 13/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 14. 14/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 15. 15/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 16. 16/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 17. 17/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 18. 18/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 19. 19/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 20. 20/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 21. 21/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 22. 22/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 23. 23/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 24. 24/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 25. 25/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 26. 26/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 27. 27/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 28. 28/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 29. 29/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 30. 30/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 31. 31/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 32. 32/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 33. 33/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 34. 34/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 35. 35/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 36. 36/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 37. 37/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 38. 38/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 39. 39/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 40. 40/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 41. 41/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 42. 42/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 43. 43/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 44. 1/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 45. 2/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 46. 3/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 47. 4/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 48. 5/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 49. 6/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 50. 7/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 51. 8/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 52. 9/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 53. 10/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 54. 11/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 55. 12/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 56. 13/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 57. 14/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 58. 15/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 59. 16/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 60. 17/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 61. 18/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 62. 19/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 63. 20/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 64. 21/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 65. 22/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 66. 23/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 67. 24/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 68. 25/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 69. 26/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 70. 27/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 71. 28/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 72. 29/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 73. 30/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA

 

2. LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY FORMALNEJ (1 OSOBA):

LP. NR EWIDENCYJNY WNIOSKU

OCENA FORMALNA

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

 1. 44/7.3 L/016/2016/J NEGATYWNA