UWAGA !

Rekrutacja dodatkowa zostaje przedłużona do 13.02.2017 r.

Do projektu mogą zgłaszać się jeszcze osoby, które chcą założyć własny biznes.

 

ZAPRASZAMY osoby niepracujące:

- w wieku powyżej 29 roku życia,

- kobiety lub pozostających bez pracy przez 12 mies. mężczyzn,

- rolników i domowników na KRUS posiadających do 2 ha gruntów,

- emerytów i rencistów do 74 r. życia,

-   - zamieszkujących powiat jarosławski lub lubaczowski.

 

 OFERUJEMY

 

BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ)

NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KWOCIE DO

45 000 zł

Wszystkie zajęcia i spotkania odbywają się w Jarosławiu lub Lubaczowie

Biura projektu:

 

JAROSŁAW: ul Rynek 6, p. 20, tel. 785 020 028

       LUBACZÓW: Punkt Obsługi Przedsiębiorców Gminy Lubaczów, ul. Kościuszki 5, tel. 601 634 700

 

Dodatkowo każdy uczestnik może liczyć na:

- stała pomoc w trakcie zakładania i po założeniu działalności,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo,

- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkoleń i doradztwa