Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 29 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 27 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 2 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

 Lista wniosków ocenionych pozytywnie:

LP Numer wniosku Punktacja
1 58/WWF/7.3S/S 91
2 12/WWF/7.3S/B 90,5
3 46/WWF/7.3S/S 88,5
4 40/WWF/7.3S/S 87,5
5 29/WWF/7.3S/BO 86
6 32/WWF/7.3S/BO 85,5
7 26/WWF/7.3S/BO 85
8 57/WWF/7.3S/S 84
9 56/WWF/7.3S/S 83
10 43/WWF/7.3S/S 83
11 24/WWF/7.3S/BO 81,5
12 47/WWF/7.3S/S 77,5
13 33/WWF/7.3S/BO 76,5
14 30/WWF/7.3S/BO 73,5
15 60/WWF/7.3S/S 73
16 14/WWF/7.3S/RZ 72
17 38/WWF/7.3S/S 70
18 52/WWF/7.3S/S 70
19 16/WWF/7.3S/RZ 69
20 15/WWF/7.3S/RZ 69
21 17/WWF/7.3S/RZ 68,5
22 42/WWF/7.3S/S 67,5
23 28/WWF/7.3S/BO 67,5
24 59/WWF/7.3S/S 64,5
25 54/WWF/7.3S/S 63,5
26 48/WWF/7.3S/S 63
27 53/WWF/7.3S/S 61,5

 

Lista wniosków negatywnie ocenionych:

LP Numer wniosku Punktacja
1 50/WWF/7.3S/S 57
2 44/WWF/7.3S/S 56,5

Wszyscy uczestnicy (zarówno ocenieni pozytywnie jak i negatywnie) otrzymają listowne powiadomienie o wynikach oceny z instrukcją dalszego postępowania.