W WYNIKU OCENY MERYTORYCZNEJ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM ZAKWALIFIKOWANO 26 OSÓB (wszyscy). LISTA W ROZWINIĘCIU.

W WYNIKU OCENY FORMALNEJ DO OCENY MERYTORYCZNEJ SKIEROWANO 26 FORMULARZY (WSZYSTKIE ZŁOŻONE). LISTA W ROZWINIĘCIU

Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 57 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 52 biznesplany i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 5 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

UWAGA !

Rekrutacja dodatkowa zostaje przedłużona do 13.02.2017 r.

Do projektu mogą zgłaszać się jeszcze osoby, które chcą założyć własny biznes.

 

ZAPRASZAMY osoby niepracujące:

- w wieku powyżej 29 roku życia,

- kobiety lub pozostających bez pracy przez 12 mies. mężczyzn,

- rolników i domowników na KRUS posiadających do 2 ha gruntów,

- emerytów i rencistów do 74 r. życia,

-   - zamieszkujących powiat jarosławski lub lubaczowski.

 

Towarzystwo ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że okres składania biznes planów dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach II tury rekrutacji został wyznaczony od 01.02.2017 do 16.02.2017.