W WYNIKU OCENY FORMALNEJ DO OCENY MERYTORYCZNEJ SKIEROWANO 63 FORMULARZE (WSZYSTKIE ZŁOŻONE). LISTA W ROZWINIĘCIU

LISTA PODSTAWOWA OSÓB REKOMENDOWNYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE ,,WŁASNY BIZNES TO JEST TO’’.

Osoby, których numery formularzy znajdują się na liście zostały przyjęte do udziału w projekcie. O dalszych krokach będziemy informować telefonicznie/pisemnie. Wszystkim pozytywnie ocenionym GRATULUJEMY.

Ocenie poddano łącznie 73 Formularzy Rekrutacyjnych.

Ocenie poddano łącznie 74 Formularze Rekrutacyjne.

Weź udział w projekcje „Własny biznes to jest to”.

 

Towarzystwo ALTUM Programy Społeczno-Gospodarcze oferuje:

BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE

NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KWOCIE DO

45 000 zł