Informujemy, że wszystkie złożone wnioski o wsparcie finansowe wraz z biznes planami przeszły pozytywnie ocenę formalną. Lista wniosków poniżej.

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi listy załączników do wniosku o przyznanie wsparcia finsnaowego informujemy, że jest ona taka jak w pismach skierowanych do uczestników.

Przypominamy że są to następujące dokumenty:

Towarzystwo ALTUM  Programy Społeczno-Gospodarcze informuje, że okres składania biznes planów dla osób zakwalifikowanych do projektu w ramach I tury rekrutacji został wyznaczony od 02.01.2017 do16.01.2017.

Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Do udziału zakwalifikowano 24 osoby z najwyższą liczbą punktów, które tworzą listę podstawową.

Osoby, których formularze zajęły miejsca powyżej 24 ale w ocenie uzyskały ponad 50 pkt tworzą listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

W WYNIKU OCENY MERYTORYCZNEJ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM ZAKWALIFIKOWANO 61 OSÓB. LISTA W ROZWINIĘCIU.