Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 14 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 14 biznesplanów. Z tej grupy 12 biznesplanów o najwyższej liczbie punktów dostało dofinansowanie (lista podstawowa), pozostałe 2 biznesplany umieszczono na liście rezerwowej. Listy w rozwinięciu:

Lista podstawowa:

Lp Numer wniosku Punktacja
1 83/WWF/7.3L/J 88
2 43/WWF/7.3L/L 81
3 84/WWF/7.3L/J 79
4 63 /WWF/7.3L/L 76
5 91/WWF/7.3L/J 75
6 57/WWF/7.3L/L 71
7 61/WWF/7.3L/L 70,5
8 67/WWF/7.3L/L 66
9 95/WWF/7.3L/J 66
10 59/WWF/7.3L/L 65,5
11 56/WWF/7.3L/L 65
12 90/WWF/7.3L/J 64

Lista rezerwowa:

Lp Numer wniosku Punktacja
1. 86/WWF/7.3L/J 63
2. 60/WWF/7.3L/L 60,5

Wszyscy uczestnicy otrzymają listowne powiadomienie o wynikach oceny z instrukcją dalszego postępowania.