Do oceny merytorycznej zakwalifikowano22 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 20 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 2 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

 

LP Numer wniosku Punktacja
1 38/WWF/7.3L/L 91
2 48/WWF/7.3L/L 85,5
3 39/WWF/7.3L/L 84,5
4 50/WWF/7.3L/L 82
5 37/WWF/7.3L/L 81,5
6 56/WWF/7.3L/J 78,5
7 32/WWF/7.3L/L 74,5
8 72/WWF/7.3L/J 73,5
9 61/WWF/7.3L/J 72,5
10 55/WWF/7.3L/J 71
11 49/WWF/7.3L/L 71
12 70/WWF/7.3L/J 71
13 57/WWF/7.3L/J 69,5
14 71/WWF/7.3L/J 67
15 36/WWF/7.3L/L 66,5
16 69/WWF/7.3L/J 66
17 59/WWF/7.3L/J 65
18 44/WWF/7.3L/L 62
19 34/WWF/7.3L/L 61
20 47/WWF/7.3L/L 60

Lista wniosków negatywnie ocenionych:

LP Numer wniosku Punktacja
1 46/WWF/7.3L/L 55,5
2 42/WWF/7.3L/L 55