Informujemy, że wszystkie wnioski wraz z biznesplanami, ktore zostały złożone w biurze projektu pozytywnie przeszły ocenę formalną. Lista poniżej.

 

LP Numer wniosku Ocena
1 38/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
2 32/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
3 34/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
4 36/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
5 37/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
6 39/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
7 42/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
8 44/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
9 46/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
10 47/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
11 48/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
12 49/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
13 50/WWF/7.3L/L POZYTYWNA
14 55/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
15 56/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
16 57/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
17 59/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
18 61/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
19 69/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
20 70/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
21 71/WWF/7.3L/J POZYTYWNA
22 72/WWF/7.3L/J POZYTYWNA