Przedstawiamy listę osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie wraz z liczbą uzyskanych punktów.

Do udziału zakwalifikowano 16 osób z najwyższą liczbą punktów, które tworzą listę podstawową.

Osoby, których formularze zajęły miejsca powyżej 16 ale w ocenie uzyskały ponad 50 pkt tworzą listę rezerwową, która zostanie wykorzystana w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej.

Lista podstawowa osób zakwalifikowanych do projektu w ramach III tury naboru:

LP NR REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1 61/7.3L/016/2016/L 89
2 67/7.3L/016/2016/L 83
3 63/7.3L/016/2016/L 80
4 64/7.3L/016/2016/L 78,5
5 65/7.3L/016/2016/L 78
6 62/7.3L/016/2016/L 77
7 83/7.3L/016/2016/J 76,5
8 90/7.3L/016/2016/J 76,5
9 57/7.3L/016/2016/L 74,5
10 84/7.3L/016/2016/J 74
11 60/7.3L/016/2016/L 74
12 59/7.3L/016/2016/L 72
13 95/7.3L/016/2016/J 69
14 86/7.3L/016/2016/J 68
15 91/7.3L/016/2016/J 68
16 56/7.3L/016/2016/L 67

LISTA REZERWOWA WNIOSKÓW:

LP NR REFERENCYJNY WNIOSKU SUMA UZYSKANYCH PUNKTÓW
1 88/7.3L/016/2016/J 66,5
2 66/7.3L/016/2016/L 65
3 89/7.3L/016/2016/J 64
4 94/7.3L/016/2016/J 62,5
5 85/7.3L/016/2016/J 60
6 92/7.3L/016/2016/J 54
7 87/7.3L/016/2016/J 52,5
8 58/7.3L/016/2016/L 52
9 96/7.3L/016/2016/J 51,5
10 93/7.3L/016/2016/J 51