W WYNIKU OCENY FORMALNEJ DO OCENY MERYTORYCZNEJ SKIEROWANO 26 FORMULARZY (WSZYSTKIE ZŁOŻONE). LISTA W ROZWINIĘCIU

 LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH REKOMENDOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ (26 OSÓB):

LP NR REFERENCYJNY WNIOSKU WYNIK OCENY FORMALNEJ
1 61/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
2 56/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
3 57/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
4 58/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
5 59/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
6 60/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
7 62/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
8 63/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
9 64/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
10 65/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
11 66/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
12 67/7.3/016/2016/L POZYTYWNA
13 83/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
14 84/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
15 85/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
16 86/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
17 87/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
18 88/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
19 89/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
20 90/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
21 91/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
22 92/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
23 93/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
24 94/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
25 95/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
26 96/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA