Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 57 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 52 biznesplany i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 5 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

Lista wnosków, które otrzymały pozytywną ocenę:

L.p. Nr wniosku Liczba punktów
1 28/WWF/7.3L/L 95,5
2 7/WWF/7.3L/J 95
3 12/WWF/7.3L/L 92,5
4 19/WWF/7.3L/L 92,5
5 7/WWF/7.3L/L 90,5
6 13/WWF/7.3L/L 90
7 36/WWF/7.3L/J 89
8 10/WWF/7.3L/L 88,5
9 20/WWF/7.3L/L 88,5
10 27/WWF/7.3L/L 87,5
11 25/WWF/7.3L/L 87
12 24/WWF/7.3L/L 86
13 22/WWF/7.3L/J 85,5
14 22/WWF/7.3L/L 84,5
15 30/WWF/7.3L/L 83
16 39/WWF/7.3L/J 82,5
17 21/WWF/7.3L/J 82
18 4/WWF/7.3L/J 79,5
19 27/WWF/7.3L/J 79
20 5/WWF/7.3L/J 79
21 14/WWF/7.3L/J 78,5
22 9/WWF/7.3L/J 78,5
23 19/WWF/7.3L/J 78
24 18/WWF/7.3L/J 76
25 11/WWF/7.3L/J 76
26 20/WWF/7.3L/J 76
27 29/WWF/7.3L/L 75,5
28 23/WWF/7.3L/L 75,5
29 11/WWF/7.3L/L 75
30 42/WWF/7.3L/J 75
31 31/WWF/7.3L/J 75
32 1/WWF/7.3L/J 74
33 10/WWF/7.3L/J 74
34 16/WWF/7.3L/L 73
35 24/WWF/7.3L/J 73
36 16/WWF/7.3L/J 72
37 32/WWF/7.3L/J 71
38 2/WWF/7.3L/L 69
39 41/WWF/7.3L/J 69
40 43/WWF/7.3L/J 69
41 21/WWF/7.3L/L 68,5
42 12/WWF/7.3L/J 68
43 38/WWF/7.3L/J 68
44 30/WWF/7.3L/J 68
45 5/WWF/7.3L/L 65,5
46 4/WWF/7.3L/L 65,5
47 23/WWF/7.3L/J 65
48 18/WWF/7.3L/L 65
49 14/WWF/7.3L/L 63,5
50 29/WWF/7.3L/J 63
51 9/WWF/7.3L/L 61
52 1/WWF/7.3L/L 60,5

Lista wniosków ocenionych negatywnie (ocena poniżej 60 pkt):

L.p. Nr wniosku Liczba punktów
1 15/WWF/7.3L/L 59,5
2 8/WWF/7.3L/L 59
3 26/WWF/7.3L/L 58
4 25/WWF/7.3L/J 57
5 13/WWF/7.3L/J 55

 

Wszyscy uczestnicy otrzymaja w najbliższym terminie pisma z informacją o dalszym postepowaniu.