Informujemy, że wszystkie złożone wnioski o wsparcie finansowe wraz z biznes planami przeszły pozytywnie ocenę formalną. Lista wniosków poniżej.

 

L.p. Nr wniosku o przyznanie wsparcia finansowego
 1 1/WWF/7.3L/J
 2 4/ WWF/7.3L/J
 3 5/ WWF/7.3L/J
 4 7/ WWF/7.3L/J
 5 9/ WWF/7.3L/J
 6 10/ WWF/7.3L/J
 7 11/ WWF/7.3L/J
 8 12/ WWF/7.3L/J
 9 13/ WWF/7.3L/J
 10 14/ WWF/7.3L/J
 11 16/ WWF/7.3L/J
 12 18/ WWF/7.3L/J
 13 19/ WWF/7.3L/J
 14 20/ WWF/7.3L/J
 15 21/ WWF/7.3L/J
 16 22/ WWF/7.3L/J
 17 23/ WWF/7.3L/J
 18 24/ WWF/7.3L/J
 19 25/ WWF/7.3L/J
 20 27/ WWF/7.3L/J
 21 29/ WWF/7.3L/J
 22 30/ WWF/7.3L/J
 23          31/ WWF/7.3L/J        
 24 32/ WWF/7.3L/J
 25 36/ WWF/7.3L/J
 26 38/ WWF/7.3L/J
 27 39 WWF/7.3L/J
 28 41/ WWF/7.3L/J
 29 42/ WWF/7.3L/J
 30 43/ WWF/7.3L/J
 31 26/WWF/7.3L/L
 32 30/WWF/7.3L/L
 33 5/WWF/7.3L/L
 34 14/WWF/7.3L/L
 35 10/WWF/7.3L/L
 36 16/WWF/7.3L/L
 37 21/WWF/7.3L/L
 38 7/WWF/7.3L/L
 39 25/WWF/7.3L/L
 40 2/WWF/7.3L/L
 41 15/WWF/7.3L/L
 42 13/WWF/7.3L/L
 43 12/WWF/7.3L/L
 44 23/WWF/7.3L/L
 45 11/WWF/7.3L/L
 46 9/WWF/7.3L/L
 47 4/WWF/7.3L/L
 48 27/WWF/7.3L/L
 49 1/WWF/7.3L/L
 50 18/WWF/7.3L/L
 51 29/WWF/7.3L/L
 52 28/WWF/7.3L/L
 53 22/WWF/7.3L/L
 54 19/WWF/7.3L/L
 55 8/WWF/7.3L/L
 56 20/WWF/7.3L/L
 57 24/WWF/7.3L/L