W WYNIKU OCENY FORMALNEJ DO OCENY MERYTORYCZNEJ SKIEROWANO 63 FORMULARZE (WSZYSTKIE ZŁOŻONE). LISTA W ROZWINIĘCIU

LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH REKOMENDOWANYCH DO OCENY MERYTORYCZNEJ (63 OSOBY):

LP. NR EWIDENCYJNY WNIOSKU

OCENA FORMALNA

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

 1 31/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 2 32/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 3 33/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 4 34/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 5 35/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 6 36/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 7 37/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 8 38/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 9 39/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 10 40/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 11 41/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 12 42/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 13 43/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 14 44/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 15 45/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 16 46/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 17 47/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 18 48/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 19 49/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 20 50/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 21 51/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 22 52/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 23 53/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 24 54/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 25 55/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 26 45/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 27 46/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 28 47/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 29 48/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 30 49/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 31 50/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 32 51/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 33 52/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 34 53/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 35 54/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 36 55/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 37 56/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 38 57/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 39 58/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 40 59/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 41 60/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 42 61/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 43 62/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 44 63/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 45 64/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 46 65/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 47 66/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 48 67/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 49 68/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 50 69/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 51 70/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 52 71/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 53 72/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 54 73/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 55 74/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 56 75/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 57 76/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 58 77/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 59 78/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 60 79/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 61 80/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 62 81/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 63 82/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA