Ocenie poddano łącznie 73 Formularzy Rekrutacyjnych.

 

1. LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH REKOMENDOWANYCH DO ROZMOWY Z DORADCĄ ZAWODOWYM (72 OSOBY):

 

LP. NR EWIDENCYJNY WNIOSKU

OCENA MERYTORYCZNA

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

 1. 1/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 2. 2/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 3. 3/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 4. 4/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 5. 5/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 6. 6/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 7. 7/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 8. 8/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 9. 9/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 10. 10/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 11. 11/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 12. 12/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 13. 13/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 14. 14/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 15. 15/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 16. 16/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 17. 17/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 18. 18/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 19. 19/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 20. 20/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 21. 21/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 22. 22/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 23. 23/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 24. 24/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 25. 25/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 26. 26/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 27. 27/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 28. 28/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 29. 29/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 30. 30/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 31. 31/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 32. 32/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 33. 33/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 34. 34/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 35. 35/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 36. 36/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 37. 38/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 38. 39/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 39. 40/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 40. 41/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 41. 42/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 42. 43/7.3L/016/2016/J POZYTYWNA
 43. 1/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 44. 2/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 45. 3/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 46. 4/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 47. 5/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 48. 6/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 49. 7/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 50. 8/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 51. 9/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 52. 10/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 53. 11/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 54. 12/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 55. 13/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 56. 14/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 57. 15/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 58. 16/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 59. 17/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 60. 18/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 61. 19/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 62. 20/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 63. 21/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 64. 22/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 65. 23/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 66. 24/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 67. 25/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 68. 26/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 69. 27/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 70. 28/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 71. 29/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA
 72. 30/7.3L/016/2016/L POZYTYWNA

 

2. LISTA FORMULARZY REKRUTACYJNYCH ODRZUCONYCH NA ETAPIE OCENY MERYTORYCZNEJ (1 OSOBA):

LP. NR EWIDENCYJNY WNIOSKU

OCENA MERYTORYCZNA

FORMULARZA REKRUTACYJNEGO

 1. 37/7.3L/016/2016/J NEGATYWNA