Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 12 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 12 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej.  Lista w rozwinięciu:

 

Lp Numer wniosku Punktacja
1 72/WWF/7.3S/S 90,5
2 75/WWF/7.3S/S 87,5
3 68/WWF/7.3S/S 80,5
4 81/WWF/7.3S/S 78
5 38/WWF/7.3S/BO 75
6 83/WWF/7.3S/S 73,5
7 24/WWF/7.3S/RZ 72
8 37/WWF/7.3S/BO 72
9 22/WWF/7.3S/RZ 72
10 23/WWF/7.3S/RZ 69,5
11 82/WWF/7.3S/S 66
12 84/WWF/7.3S/S 65,5

Wszyscy uczestnicy otrzymają listowne powiadomienie o wynikach oceny z instrukcją dalszego postępowania.