Informujemy, że wszystkie wnioski wraz z biznesplanami, ktore zostały złożone w biurze projektu pozytywnie przeszły ocenę formalną. Lista poniżej.

 

LP Numer wniosku Ocena
1 12/WWF/7.3S/B POZYTYWNA
2 14/WWF/7.3S/RZ POZYTYWNA
3 15/WWF/7.3S/RZ POZYTYWNA
4 16/WWF/7.3S/RZ POZYTYWNA
5 17/WWF/7.3S/RZ POZYTYWNA
6 24/WWF/7.3S/BO POZYTYWNA
7 26/WWF/7.3S/BO POZYTYWNA
8 28/WWF/7.3S/BO POZYTYWNA
9 29/WWF/7.3S/BO POZYTYWNA
10 30/WWF/7.3S/BO POZYTYWNA
11 32/WWF/7.3S/BO POZYTYWNA
12 33/WWF/7.3S/BO POZYTYWNA
13 38/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
14 40/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
15 42/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
16 43/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
17 44/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
18 46/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
19 47/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
20 48/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
21 50/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
22 52/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
23 53/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
24 54/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
25 56/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
26 57/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
27 58/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
28 59/WWF/7.3S/S POZYTYWNA
29 60/WWF/7.3S/S POZYTYWNA