W WYNIKU OCENY MERYTORYCZNEJ DO ROZMOWY REKRUTACYJNEJ Z DORADCĄ ZAWODOWYM ZAKWALIFIKOWANO 29 OSÓB. LISTA W ROZWINIĘCIU.

 

LP NR REFERENCYJNY WNIOSKU WYNIK OCENY MERYTORYCZNEJ
1 63/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
2 22/7.3S/016/2016/RZ POZYTYWNA
3 23/7.3S/016/2016/RZ POZYTYWNA
4 24/7.3S/016/2016/RZ POZYTYWNA
5 35/7.3S/016/2016/BO POZYTYWNA
6 37/7.3S/016/2016/BO POZYTYWNA
7 38/7.3S/016/2016/BO POZYTYWNA
8 62/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
9 64/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
10 65/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
11 66/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
12 67/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
13 68/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
14 69/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
15 70/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
16 71/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
17 72/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
18 73/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
19 74/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
20 75/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
21 76/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
22 77/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
23 78/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
24 79/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
25 80/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
26 81/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
27 82/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
28 83/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA
29 84/7.3S/016/2016/S POZYTYWNA