Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 50 wnioskow wraz z biznesplanami. Pozytywnie zostało ocenionych 46 biznesplanów i osoby te uzyskaly wsparcie finansowe na założenie działalności gospodarczej. W przypadku 4 biznesplanów ocena była negatywna. Listy w rozwinięciu:

Lista wniosków ocenionych pozytywnie:

LP Numer wniosku Punktacja
1 25/WWF/7.3S/S 94,5
2 8/WWF/7.3S/B 94
3 26/WWF/7.3S/S 93
4 9/WWF/7.3S/B 93
5 16/WWF/7.3S/S 93
6 2/WWF/7.3S/S 92,5
7 3/WWF/7.3S/S 92
8 1/WWF/7.3S/RZ 90
9 6/WWF/7.3S/BO 90
10 12/WWF/7.3S/S 89,5
11 17/WWF/7.3S/S 89,5
12 1/WWF/7.3S/BO 89
13 4/WWF/7.3S/RZ 89
14 1/WWF/7.3S/S 89
15 2/WWF/7.3S/B 88
16 4/WWF/7.3S/B 88
17 7/WWF/7.3S/RZ 87,5
18 33/WWF/7.3S/S 87
19 18/WWF/7.3S/BO 86,5
20 2/WWF/7.3S/BO 86
21 11/WWF/7.3S/S 84,5
22 19/WWF/7.3S/BO 84,5
23 3/WWF/7.3S/BO 84
24 32/WWF/7.3S/S 84
25 4/WWF/7.3S/BO 83
26 2/WWF/7.3S/RZ 82
27 6/WWF/7.3S/S 82
28 15/WWF/7.3S/BO 81
29 7/WWF/7.3S/S 81
30 7/WWF/7.3S/B 81
31 20/WWF/7.3S/S 80
32 20/WWF/7.3S/BO 80
33 19/WWF/7.3S/S 76
34 30/WWF/7.3S/S 75
35 17/WWF/7.3S/BO 75
36 10/WWF/7.3S/BO 73,5
37 11/WWF/7.3S/BO 72
38 5/WWF/7.3S/BO 72
39 36/WWF/7.3S/S 71
40 22/WWF/7.3S/BO 71
41 1/WWF/7.3S/RZ 70,5
42 35/WWF/7.3S/S 70
43 5/WWF/7.3S/B 68,5
44 23/WWF/7.3S/S 68,5
45 28/WWF/7.3S/S 68
46 13/WWF/7.3S/BO 60,5

 Lista wniosków ocenionych negatywnie:

LP Numer wniosku Punktacja
47 3/WWF/7.3S/B 50
48 10/WWF/7.3S/S 45
49 15/WWF/7.3S/S 44
50 16/WWF/7.3S/BO 41