UWAGA !

Rekrutacja dodatkowa zostaje przedłużona do 13.02.2017 r.

Do projektu mogą zgłaszać się jeszcze osoby chcące uzyskać dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

ZAPRASZAMY osoby niepracujące:

- w wieku powyżej 29 roku życia,

- kobiety lub pozostających bez pracy przez 12 mies. mężczyzn,

- rolników i domowników na KRUS posiadających do 2 ha gruntów,

- emerytów i rencistów do 74 r. życia,

-   - zamieszkujących powiat strzyżowski, brzozowski, Gminę Boguchwała, Świlcza lub Lubenia.

 

OFERUJEMY

BEZZWROTNE WSPARCIE FINANSOWE (DOTACJĘ)

NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W KWOCIE DO

45 000 zł

Biura projektu:

               STRZYZÓW: ul Przeclawczyka 15 (obok Starostwa), tel. 667 634 717

BRZOZÓW: Urząd Miejski w Brzozowie, ul. Armii Krajowej 1, tel. 785 020 027

                  BOGUCHWAŁA: Urząd Miejski w Boguchwale, tel. 667 634 717

 

Dodatkowo każdy uczestnik może liczyć na:

- stała pomoc w trakcie zakładania i po założeniu działalności,

- zwrot kosztów dojazdu na szkolenia i doradztwo,

- zwrot kosztów opieki nad osobą zależną w trakcie szkoleń i doradztwa