Projekt:

1. Własny biznes to jest to

Towarzystwo ALTUM we współpracy z Gminą Lubaczów i Miastem Jarosław realizuje projekt dla osób chcących założyć własną firmę, w ramach którego mogą otrzymać do:

45 000 zł

wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie:

- bezzwrotnej dotacji w kwocie do 24 000,00 zł;
- wsparcia pomostowego finansowanego na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy w kwocie do 1700,00 zł/m-c przez okres pierwszych 12 miesięcy;

ZAPRASZAMY osoby niepracujące:

- w wieku powyżej 29 roku życia,

- kobiety lub pozostających bez pracy przez 12 mies. mężczyzn,

- rolników i domowników na KRUS posiadających do 2 ha gruntów,

- emerytów i rencistów do 74 r. życia,

-   - zamieszkujących powiat jarosławski lub lubaczowski.

- nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy;

 

2. Dotacja na dobry początek

projekt dla osób chcących założyć własną firmę, w ramach którego mogą otrzymać do:

45 000 zł

wsparcia finansowanego na rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie:

- bezzwrotnej dotacji w kwocie do 24 000,00 zł;
- wsparcia pomostowego finansowego  na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia firmy w kwocie do 1750,00 zł/m-c przez okres pierwszych 12 miesięcy;

ZAPRASZAMY osoby niepracujące:

- w wieku powyżej 29 roku życia,

- kobiety lub pozostających bez pracy przez 12 mies. mężczyzn,

- rolników i domowników na KRUS posiadających do 2 ha gruntów,

- emerytów i rencistów do 74 r. życia,

-   - zamieszkujących powiat strzyżowski, brzozowski lub gminy Świlcza, Boguchwała, Lubenia;

- nie posiadające zarejestrowanej działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 miesięcy;